Domtar

Spoločnosť Domtar Corporation je osvedčeným lídrom na poli produktového vývoja, výroby, marketingu a distribúcie širokého radu produktov na báze papiera a celulózy.

Domtar Personal Care

Naším výlučným zameraním v divízii Domtar Personal Care je vedieť všetko o absorpcii. Počas cesty našich produktov od laboratória až po predajný pult analyzujeme, vylepšujeme a zjednodušujeme absorpciu ako nikto iný. Vďaka tomu, že sa učíme maximum z najnovších údajov a vedeckých výskumov, podávajú naše produkty výkon tam, kde je to najviac potrebné. Vieme totiž, že aby sme mohli stať expertmi na kontrolu tekutín, je dôležité, aby nám absolútne nič neuniklo.


Medzi tri najväčšie oblasti Domtar Personal Care patria...


Domtar Personal Care - Adult Incontinence

Inkontinencia

Domtar Personal Care - Baby/Infant

Detské plienky

Domtar Personal Care - Absorbent Technologies

Absorpčné technológie

Naša výzva

Divízia Domtar Personal Care má k dispozícii všetky potrebné vedomosti a zdroje, aby vám pomohla úspešne vstúpiť na trh inkontinenčných produktov.

Pre našich partnerov

Poskytujeme prispôsobené riešenia tak pre produkty, ako aj logistiku.

Pre našich spotrebiteľov

Poskytujeme inovatívne, kvalitné produkty so zameraním na suchosť a diskrétnosť pre každú cieľovú skupinu.