Inkontinencia

Určitou formou inkontinencie trpí približne 17 % populácie na Slovensku. Očakáva sa, že toto percento v priebehu nasledujúcich 40 rokov výrazne vzrastie. Problémami s močovým mechúrom môžu trpieť muži, ako aj ženy všetkých vekových kategórií. Žiaľ, zdá sa, že ide stále o tabu, o ktorom sa otvorene nehovorí, ako by sa malo, obzvlášť keď vezmeme do úvahy počet ľudí trpiacich týmito príznakmi. Skutočne v tom nie ste sami...

Normálne vzorce vylučovania moču je ťažké definovať a líšia sa od človeka k človeku. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že väčšina dospelých vylučuje moč v 3 až 5-hodinových intervaloch v priebehu dňa.

Typy inkontinencie moču

Stresová inkontinencia moču

Mimovoľný únik (moču) pri vyvinutom úsilí alebo námahe, alebo pri kýchnutí či zakašľaní.

Urgentná inkontinencia moču

Mimovoľný únik (moču) sprevádzaný alebo bezprostredne predchádzaný urgentným nutkaním.

Zmiešaná inkontinencia moču

Mimovoľný únik (moču) spojený s urgentným nutkaním a tiež s námahou, úsilím, kýchnutím alebo zakašľaním.

Inkontinencia z pretekania

Spôsobuje chronickú retenciu moču – príznaky bývajú podobné stresovej a urgentnej inkontinencii, ale sú sprevádzané pocitom neúplného vyprázdnenia močového mechúra.

Funkčná inkontinencia

Faktory, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť osoby dostať sa včas na toaletu, napr. slabá mobilita, problémy s obratnosťou a faktory okolitého prostredia, napr. nedostupnosť toalety.

Pasívna/reflexná inkontinencia

Samovoľný únik moču.