Attends products for all

Ľahká inkontinencia u mužov

Strata pár kvapiek moču. Zvyčajne k nej dochádza po vymočení.

Stredná inkontinencia u mužov

Malý, niekedy aj väčší prúd moču. Občas spojená s neschopnosťou dostaviť sa na toaletu včas. Môže sa spájať s náhlou potrebou močenia.

 

Ťažká inkontinencia u mužov

 

Únik veľkého množstva moču. Spojená s neschopnosťou dostaviť sa na toaletu včas. Obmedzená alebo žiadna schopnosť ovládať močový mechúr.

Ďalšie produkty

Nižšie je uvedený zoznam produktov, ktoré možno použiť ako doplnok k inkontinenčným produktom Attends.