proDERM

Produkty Attends sú testované a schválené na používanie na pokožke spoločnosťou proDERM, Inštitútom pre aplikovaný dermatologický výskum, so sídlom v Hamburgu, v Nemecku.

proDERM
Ľudia, ktorí potrebujú pomôcky na zvládanie inkontinencie, tieto pomôcky veľmi často používajú 24 hodín denne. Toto znamená, že pokožka je v nepretržitom kontakte s povrchovým materiálom týchto pomôcok. Z tohto dôvodu je výber materiálov šetrných pre pokožku veľmi dôležitý. Ale ešte dôležitejšie je, ak inkontinenčná plienka necháva pokožku mokrú, môže to spôsobiť podráždenie pokožky alebo dokonca narušenie jej integrity, čím používateľovi spôsobuje veľké nepríjemnosti a môže to mať za následok vysoké zdravotné výdavky na opatrovateľa.
 
Technológia absorpčného jadra inkontinenčných produktov Attends poskytuje používateľovi vynikajúcu ochranu proti úniku a suchosť pokožky. Testovanie inštitútom proDERM (test pomocou suchých aj mokrých náplastí a hodnotenie pri používaní) ukazuje, že produkty Attends majú v súvislosti so zdravím pokožky veľmi dobré výsledky.
 
Z tohto dôvodu inštitút proDERM udelil spoločnosti Attends oprávnenie používať jeho pečať schválenia kvality na svojich produktoch*

Túto pečať si musíme zaslúžiť každý deň...

Každý deň opúšťa závod spoločnosti Attends vo švédskom meste Aneby 25 kamiónov plných produktov, ktoré zásobujú zákazníkom po celej Európe. Na udržanie našich vysokých štandardov kvality sa zaoberáme každou reklamáciou nášho produktu, ktorá sa k nám dostane. Všetky sťažnosti, ktoré sa týkajú zdravia pokožky našich zákazníkov, sme zmluvne zaviazaní hlásiť inštitútu proDERM. Vďaka tomu je vzťah medzi spoločnosťou Attends a inštitútom proDERM úplne transparentný. Ak by v súvislosti so špecifickou kategóriou produktov alebo dodávkou došlo k zvýšenému výskytu sťažností s ohľadom na zdravie pokožky, inštitút proDERM od nás očakáva dôslednú kontrolu a nápravu nedostatkov. S hrdosťou môžeme potvrdiť, že od začiatku spolupráce medzi spoločnosťou Attends a inštitútom proDERM (jún 2010) nevznikla žiadna potreba pre nápravné opatrenia.

Kliknite na nižšie uvedené prepojenie na získanie ďalších informácií a stiahnite si sprievodnú dokumentáciu proDERM.

proDERM Support Document proDERM Support Document (1688 KB)