Attends products for all

Ľahká

Strata pár kvapiek moču. U žien to môže byť spojené so zakašľaním, smiechom, kýchnutím alebo cvičením. U mužov ide o únik pár kvapiek moču po vymočení.

Stredná

Malý, niekedy aj väčší prúd moču. Občas spojená s neschopnosťou dostaviť sa na toaletu včas. Môže sa spájať s náhlou potrebou močenia.

Ťažká

Únik veľkého množstva moču. Spojená s neschopnosťou dostaviť sa na toaletu včas. Obmedzená alebo žiadna schopnosť ovládať močový mechúr/črevo.

Ďalšie produkty

Nižšie je uvedený zoznam produktov, ktoré možno použiť ako doplnok k inkontinenčným produktom Attends.